$("#menu ul").hide() } ) })
马肯依玛士喷码机9232
〖 2013-11-25 | 点击  〗
 
9232介绍
 
名称:马肯依玛士9232
         CIJ喷码机
 
  一、喷印能力
         1
、单喷嘴
         2
G-喷嘴(喷嘴分辨率:71dpi
         3
、最多可喷印5
         4
、喷印速度:可达6.6/
        5
、字体高度:5点阵至32点阵
         6
、信息高度:1.8-11.4毫米
         7
、条码:多种一维码和二维码可供选择(Daatrix
         8
、多种文字可供选择:简体中文、繁体中文、拉丁文、阿拉伯文、西里尔、希腊、日文、希伯来语、韩文等
    
    
二、 操作功能
        1
、大容量信息库,最多可存储1000条信息
         2
、国际化的操作界面(多种可选语言)
         3
、所见即所得的7英寸触摸屏,用可喷印小时数和信息量实时显示可喷印能力;一体式辅助和报警系统,简化的信息喷印和管理;用户配置文件创建。
         4
USBSD端口
        5
、墨线速度控制保证标识质量
         6
、根据喷印速度/喷印距离自动选择字体
         7
、多种油墨可供选择:多用途,高性能或高对比度油墨;醇基、非酮基油墨可供选折。
         8
0.8升的封闭油墨盒
         9
、可与光电传感器、报及同步编码器等附件快速连接断开
        10
、以太网接口
    
   
 三、 其他特征
          
重量:25公斤
          3
米软长喉管
         
不锈钢机箱和喷头盖
          
防护等级(防尘/水):IP56无需工厂气源
          
工作环境温度:0-40摄氏度(取决于所使用的油墨)
          
湿度:10%90%,无冷凝
          
电源:100-120V200-240V,可自动转换; 
          
频率:50-60Hz


【返回】【打印】