$("#menu ul").hide() } ) })
多米诺喷码机油墨IR-253WT
〖 2023-07-31 | 点击  〗
多米诺喷码机油墨IR-253WT

颜色:白色
属性: 颜料型,需要使用白墨专用机型
打印材质:塑料、纸张、其它
保质期:6个月
包装:IR包装1200ml,包含2个过滤器
          IC包装825ml.


说明:亮白的颜料墨水,有好的附着力和好的耐光性
储存:阴凉通风处。

溶剂型号:MC-253CL
清洗剂型号:WL210
适用机型:多米诺喷码机A200 OPQ+ ,多米诺A300 OPQ+(带有空气干燥泵)

关于SGS、MSDS报告,请咨询邦信耗材部门0517-84811404     18952329087
【返回】【打印】